Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług firmy produkcyjnej i doradzczej.

2. Administratorem danych osobowych jest

Vital – Sauna  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą w 74-100 Żabnica, ul. Szkolna 37. KRS 0000400374  NIP 8581848404 REGON 321153241

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: rafal@sternicki.pl, formularz kontaktowy,  który dostępny jest pod adresem www.vitalsauna.eu, telefonicznie pod numerem 501652021 lub pisemnie : Vital-Sauna Sp. z o.o., Sp.k.
ul. Szkolna 37, 74-100 Żabnica.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych – Rafał Sternicki, z którym można się skontaktować w powyższy sposób w tytule wiadomości z dopiskiem –IOD

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we  wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • Sporządzenia umowy
 • Odpowiedzenia na zapytanie ofertowe poprzez email lub formularz kontaktowy
 • Sprzedaży bezpośredniej produktów Vital – Sauna
 • dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności
 • obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną
 • przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych
 • prowadzenia kadr firmy Vital – Sauna
 • archiwizowania Pani/Pana danych zgodnie z przepisami prawa

6. Dane osobowe przesłane poprzez formularz kontaktowy są przekazane dobrowolnie przez użytkownika i nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

8. Przysługują  Pani/ Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo wycofania zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 

9. Sposób archiwizacji danych: Vital-Sauna Sp. z o.o. posiada archiwum w miejscu siedziby firmy. Archiwum jest zabezpieczone, a dostęp do niego posiada tylko wyznaczony Inspektor Danych Osobowych.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności , na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.